KONTAKT: 61 60 80 34 | michael.ahrentz@gmail.com

Velkommen til min hjemmeside

Om Mig

Kursusaktiviteter og foredrag – på baggrund af erfaringer som:

 • Kandidat i pædagogik
 • 2007: Cand. pæd. i generel pædagogik. Danmark Pædagogiske Universitet.

 • Lærer
 • Læreruddannelse med undervisningsfagene/linjefagene dansk og historie – og erfaring som henholdsvis folkeskolelærer og efterskolelærer.


 • lektor i læreruddannelsen
 • UCN med arbejdsopgaver i afdelinger: Læreruddannelsen, Act2learn Ledelse og Organisation & Pædagogik og læring.

 

 • Projektleder
 • PLF-Nord: Et samarbejde om udvikling af professionelle læringsfællesskaber på skoleområdet mellem Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Hjørring og A. P. Møller Fonden.

  Praksisnær innovation og feedback: Et samarbejde på skoleområdet mellem Aalborg Kommune, UCN og Styrelsen for Videregående Uddannelser.

 • Efter- videreuddannelseskonsulent
 • 25 års erfaring med planlægning, gennemførelse og evaluering af kursusforløb i offentlig og privat regi bl.a. med fokus på den lærende organisation og teamsamarbejde.

 • forvaltningskonsulent
 • Konsulent i børne- & undervisningsforvaltningsregi bl.a. med fokus på udvikling af skole- og dagtilbud som professionelle læringsfællesskaber.


 • foredragsholder
 • Foredragsrække for Danmarks Lærerforening om læreren som ekspert i undervisning og læring.

 • Fundraiser
 • Tværkommunale projektansøgninger – A. P. Møller Fonden: Kompetenceløft i undervisningsfag (31 millioner) og PLF-Nord (21 millioner).

 • Diplomledelsesunderviser
 • Varetagelse af undervisning på Ledelse diplomuddannelse i UCN Act2learn regi.

 • Ph.d.-studerende
 • Universe Research Lab, Aarhus Universitet/DPU: Uddannelsesforskning omhandlende teamsamarbejde i folkeskolen.

 

SKOLE-FOREDRAG

Et seriøst og humoristisk involverende foredrag med titlen: Hvad kan en lærer – som ingen andre?

 

Foredragets læringseffekter:

Foredraget skal med humor og viden få dig og dine kollegaer til med et smil på læben at få øje på og tænke over nye perspektiver på jeres professionelle arbejde omhandlende læring og undervisning.


Foredragets rammer:

Et dialogbaseret foredrag på fem kvarter om det der er vigtigst for en lærer, skolepædagog og skoleleder at have viden og færdigheder om:

 

- Læring:

Fokus på elevernes viden og færdigheder.

 

- Undervisning:

Fokus på sammenspil mellem fag, fagdidaktik, didaktik og praksis.

 

- Samarbejdskulturer:

Fokus på et forpligtende og undersøgende samarbejde.

 

Skole - Kursusforløb: Teamsamarbejde

Kursusforløbets læringseffekter:

Kursusforløbet videreudvikler lærernes, skolepædagogernes og skoleledernes kompetencer ift. ledelse af og deltagelse i teamsamarbejde med fokus på at
-- fastholde opmærksomheden på elevernes læring og trivsel.

 

- reflektere over egen undervisningspraksis ved hjælp af viden om undervisningskvalitet og kommunikation.

 

- udvikle en fælles nysgerrig og undersøgende tilgang til at skabe ny data om undervisning og læring med fokus på at understøtte den enkelte elev i fællesskabet.

 

- træffe fælles kvalificerede beslutninger om undervisning og læring baseret på et sammenspil mellem egne praksiserfaringer og teori.


- Videreudvikle mødekulturen

 

Download:
Kursusforløb - Skole - teamsamarbejde.pdf

Kursusforløbets rammer

Der er ingen fast skabelon, - så kursusforløbet kan fleksibelt designes ift. hvilke læringseffekter I har fokus på, deltagerantal, tidsramme, osv.

Kursusforløbet kan indeholde et eller flere af følgende tre tiltag:

 

Vejledning:

- Den enkelte teamdeltagers evaluering i og af kursusforløbet med fokus på teamsamarbejde.

 

Undervisning:

- Teamets fordybelse i kursusforløbet med fokus på teamsamarbejde.

 

Foredrag:

- Personalets introduktion til kursusforløbet med fokus på teamsamarbejde.


Skole - kursusforløb:
Professionelle læringsfællesskaber

Kursusforløbets læringseffekter:

Kursusforløbet videreudvikler lærernes, skolepædagogernes og skoleledernes kompetencer ift. ledelse af og deltagelse i professionelle læringsfællesskaber med fokus på:

 

- elevernes læring og trivsel.

 

- teamsamarbejdsstruktur & kultur, hvor dialogen om elevernes udvikling er kendetegnet ved et sammenspil mellem egne praksiserfaringer og teori.

 

- sammenspillet mellem de enkelte teams opgaver og sammenhæng i ledelseskæden.

 

- en nysgerrig og undersøgende tilgang til at skabe ny data med henblik på at understøtte den enkelte elevs udvikling i fællesskabet.

 

- grundlaget for at træffe fælles kvalificerede beslutninger om elevernes læring og trivsel baseret på sammenspillet mellem egne praksiserfaringer og teori.

 

Download:

PLF1.pdf
PLF2.pdf

Kursusforløbets rammer

Der er ingen fast skabelon, - så kursusforløbet kan fleksibelt designes ift. hvilke læringseffekter I har fokus på, deltagerantal, tidsramme, osv.

Kursusforløbet kan indeholde et eller flere af følgende tre tiltag:

 

Vejledning:

- Den enkelte teamdeltagers evaluering i og af kursusforløbet med fokus på teamsamarbejde.

 

Undervisning:

- Teamets fordybelse i kursusforløbet med fokus på teamsamarbejde.

 

Foredrag:

- Personalets introduktion til kursusforløbet med fokus på teamsamarbejde.


dagtilbud - Kursusforløb: Professionelle læringsfællesskaber

Kursusforløbets læringseffekter

Kursusforløbet videreudvikler pædagogernes, pædagogmedhjælpernes og ledernes kompetencer ift. ledelse af og deltagelse i professionelle læringsfællesskaber med fokus på:

 

- børnenes udvikling.

 

- teamsamarbejdsstruktur & kultur, hvor dialogen om børnenes udvikling er kendetegnet ved et sammenspil mellem egne praksiserfaringer og teori.

 

- sammenspillet mellem de enkelte teams opgaver og sammenhæng i ledelseskæden.

 

- en nysgerrig og undersøgende tilgang til at skabe ny data med henblik på at understøtte det enkelte barns udvikling i fællesskabet.

 

- et fælles sprog som grundlag for at træffe fælles kvalificerede beslutninger om børns udvikling baseret på sammenspillet mellem egne praksiserfaringer og teori.

 

Download:

PLF1.pdf
PLF2.pdf

 

 

 

Kursusforløbets rammer

Der er ingen fast skabelon, - så kursusforløbet kan fleksibelt designes ift. hvilke læringseffekter I har fokus på, deltagerantal, tidsramme, osv.

Kursusforløbet kan indeholde et eller flere af følgende tre tiltag:

 

Vejledning:

- Den enkelte teamdeltagers evaluering i og af kursusforløbet med fokus på teamsamarbejde.

 

Undervisning:

- Teamets fordybelse i kursusforløbet med fokus på teamsamarbejde.

 

Foredrag:

- Personalets introduktion til kursusforløbet med fokus på teamsamarbejde.


 

Ide

Du er naturligvis altid mere end velkommen med ideer til samarbejdsprojekter, - hvor min rolle eksempelvis kunne være:

 

 

 

Konferencier/ordstyrer:

- Bidrage til at fastholde og koordinere konferencens røde tråd med præsentationer og opsamlinger.

Feedback og sparring:

Understøttelse og videreudvikling af dit projekt med konkret og visionær respons.

Inspirator:

- Bidrage til at dit arrangement tildeles ekstra energi og masser af humor.

curriculum vitae

arbejdsliv 2020-2015

2020-: Ahrentz.dk

 

2015-2020: Konsulent. Hjørring Kommune Børne- & Undervisningsforvaltningen Skole og dagtilbud: Fundraiser, projektleder, konceptudvikler og ledelsessparring.

 

Fundraiser. A. P. Møller Fonden: ”Kompetenceløft i undervisningsfag” (31 millioner)  og ”PLF-Nord” (21 millioner.)

 

Tværkommunal projektleder: ”PLF-Nord”. Et samarbejde om udvikling af professionelle læringsfællesskaber på skoleområdet mellem seks nordjyske kommuner og A. P. Møller Fonden.

 

Konceptudvikler og ledelsessparring: ”Kompetenceløft i undervisningsfag”. Et samarbejde om udvikling af skoleområdet med fokus på undervisningsfag/linjefag, teamsamarbejde og professionelle læringsfællesskaber mellem Region Nordjylland og A. P. Møller Fonden. 

 

Projektledelse: ”Fælleselevrådet”. Danske Skoleelever: ”Årets elevvenlige kommune 2016”.

arbejdsliv 2015-2008

2013 -2014: Projektledelse. UCN: Praksisnær innovation og feedback. Styrelsen for Videregående Uddannelser.

2011 – 2012: Foredrag - Danmarks Lærerforening.

2010 – 2013: Medlem af tværinstitutionel studiekreds omhandlende historiedidaktik, DPU/Aarhus Universitet.

2009 - 2012: Konsulent. Bangsbo Experience i samarbejde med Bangsbo Museum og Arkiv, Institut for informations– og medievidenskab, Aarhus Universitet og Digitales.

2008 - 2012: Ekstern konsulent tilknyttet AM/Production – Digitales.

2008 - 2012: Ekstern konsulent for Universe Research Lab.

arbejdsliv 2008-1995

2008 - 2015: Lektor. UCN. (Læreruddannelsen, act2learn Ledelse og Organisation & Pædagogik og læring.)

2007 - 2008: Ph.d.-studerende. Universe Research Lab, Aarhus Universitet/DPU.

2007: Gæstelærer og censor. Kristiansand Universitet.

2007 - 2008: Lektor. CVU Nordjylland.

2003 - 2007: Adjunkt. Aalborg Seminarium.

1996 – 1999 og 2002 - 2003: Lærer. Skovsgårdskolen.

1995 – 1996 og 1999 - 2000: Lærer. Han Herreders Ungdomsskole.

Uddannelser

2007: Cand. pæd. i generel pædagogik. Danmark Pædagogiske Universitet.

1998 - 1999: Diplomuddannelses-moduler. Danmark Lærerhøjskole.

1995: Læreruddannelse. Aalborg Seminarium.

Kontakt

MICHAEL AHRENTZ

James Tobins Allé 3, 2. tv.

9220 Aalborg Øst

Mobil: 61 60 80 34

E-mail: michael.ahrentz@gmail.com"